Interní kurzy - tvorba

Cílem tohoto modulu je umožnit vytváření vlastních elektronických kurzů a automatizovat proces vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Zpracujte si své vlastní kurzy

Vytvořte vlastní e-learningy nebo testy v integrovaných autorských nástrojích iTrivio a Moodle. Vytvořený je možné exportovat a spouštět pomocí standardů SCORM, AICC i v jiných LMS aplikacích.

Zajistěte interní oběh směrnic a pokynů

Zpracujte do elektronické podoby interní směrnice, metodiky nebo pokyny a zabezpečte jejich interní oběh a kontrolu jejich přečtení či akceptace.

Studujte podle Vašich potřeb

Zvolte si, kdy a kde budete studovat. Bez nutnosti dalších instalací můžete absolvovat e-learningová školení v čase, který Vám nejvíce vyhovuje.

Moodle

Podívejte se, jak funguje autorský nástro iTrivio nebo Moodle

Požádejte o vyzkoušení autorských nástrojů iTrivio nebo Moodle

Poptat řešení

Ukázka z nabídky našich e-learningových kurzů

Novinky v MS Excel 2013

Seznamte se pomocí e-learningového kurzu od společnosti Gopas s novinkami v Microsoft Excel 2013.

On-line kurz

Moodle – jak vytvářet kurzy

Kurz od společnosti Marbes consulting vás seznámí se základními principy práce a tvorby kurzů v systému Moodle.

On-line kurz

Bezpečnost práce / ukázka

Ukázka zákonného školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od společnosti Educasoft.

On-line kurz

Test IT gramotnosti

Vyzkoušejte si svoje zkušenosti a dovednosti z IT gramotnosti pomocí e-learningového zkušebního testu.

On-line kurz

Elogio Vám nabízí

Online vzdělávání

Online vzdělávání

Umožněte zaměstnancům vaší firmy rychle a efektivně zvýšit odbornost, získat potřebné certifikace nebo zákonné školení. Jednoduše, pomocí portálu Elogio.

Dozvědět se více
Interní kurzy - tvorba

Interní kurzy - tvorba

Cílem tohoto modulu je umožnit vytváření vlastních elektronických kurzů a automatizovat proces vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Dozvědět se více
Interní informační servis

Interní informační servis

Vytvořte si ve firmě vlastní sdílený prostor pro šíření interních informací nebo směrnic. Tímto můžete doplnit vzdělání vašich zaměstnanců a jejich odborných znalostí.

Dozvědět se více
LMS

LMS

Vyzkoušejte LMS modul a organizujte rozvoj vašich zaměstnanců, nabízejte zajímavou formu firemních benefitů v oblasti vzdělávání, optimalizujte náklady a čas na vzdělávání.

Dozvědět se více
Katalog kurzů

Katalog kurzů

Chcete se vzdělávat? Vyberte si z široké nabídky školení, seminářů a elearningových kurzů. Najděte si ten nejvhodnější kurz od nás nebo našeho partnera.

Dozvědět se více